Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Teamleider Projecten

Gouda
36 uren
8 maart 2024
Solliciteer

Voor onze opdrachtgever Directie Informatievoorziening zijn wij op zoek naar een Teamleider Projecten. Reageren voor 14 maart. 

Je bent als projectleider de trekker van 2 projecten.

1) Vernieuwen van kledingmanagement en warehousemanagement binnen DJI.

2) De implementatie van een instance van een reeds aanwezig leermanagementsysteem ten behoeve van de Dienst vervoer en Ondersteuning.

Je speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en realisatie voor vernieuwing of doorontwikkeling van oplossingen voor informatievoorziening (IV) binnen de domeinen Bedrijfsvoering en Vervoer en Ondersteuning. Je draagt zorg voor het opleveren van gedegen projectdocumentatie en bent in samenwerking met met business vertegenwoordiging, business analist en project architect verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen.

Je rol als projectleider:
• je treedt op als projectleider in de initiatiefase en realisatiefase voor het project;
• je bereidt als initierend en daarna realiserend projectleider de besluitvorming voor naar de stakeholders van het project en de portfolioboard (iBoard);
• je stelt de projectaanpak op, uitgewerkt in een business case, projectvoorstellen en implementatieplannen, realiseert deze, zorgt dat deze actueel blijven en rapporteert hier maandelijks over; je zorgt samen met de projectarchitect dat architectuurkaders duidelijk zijn, worden vastgesteld en goedgekeurd, alsmede dat er over eventuele afwijkingen wordt gerapporteerd. Bij deze projecten opereer je onder aansturing van de verdiepingsmanager, danwel informatiemanager of teamleider functioneel beheer, en voer je onder andere de volgende opdrachten uit:

1) Vernieuwing van het kledingsmanagement systeem (KMS) en implementatie van de koppelingen met bedrijfsapplicaties, selectie en implementatie van warehousemanagement systeem (WMS) voor de landelijke dienst Vervoer en Ondersteuning.

2 ) Het implementeren van een nieuwe Leermanagement instance. Het gaat het vooral om:
- ontwikkelen en toetsen van een Programma van Eisen en duidelijke uitgangspunten voor informatiebeveiliging en privacy;
- dit samen vorm te geven met de Justitiële ICT Organisatie (JIO), de functioneel beheerders IAM en de functioneel beheerders van bedrijfsapplicaties;
- projectmatig de werkzaamheden te coördineren en
- projectopdrachten te regisseren naar JIO en externe leveranciers.

Achtergrond opdracht

opdracht 1) Bedrijfskleding voor DJI medewerkers is binnen DJI centraal georganiseerd binnen de facilitaire afdeling van de centrale service organistaie SSC-DJI. Vanuit het SSC-DJI wordt samengewerkt de Dienst Vervoer en Ondersteuning voor logistieke dienstverlening richting de lokaties van DJI. Vanuit het SSC-DJI wordt met meerdere kledingleveranciers samengewerkt. Het huidige KMS-platform wordt afgenomen van één van de huidige leveranciers. DJI is voornemens om in eigen beheer een KMS te exploiteren en hierop de verschillende kledingleveranciers te laten aansluiten. Opdracht 2) De DV&O is voor de uitvoering van haar kerntaak aangewezen op aantoonbaar opgeleide en gecertficeerde (executieve) medewerkers. De afdeling opleidingen faciliteert het opleidingsproces momenteel met diverse kantoorapplicaties als Excel en Outlook en opleidingen vinden grotendeels fysiek plaats. Door de gegroeide omvang van de DV&O en het aantal opleidingen, zijn er toenemende knelpunten ontstaan. Om deze reden heeft de DV&O behoefte aan betere IV ondersteuning voor de afdeling opleidingen.

Over de organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Functie-eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding.
 • Ervaring met technieken en methoden voor programma- en projectmanagement (Zoals Prince2, Agile, Scrum).
 • De aangeboden kandidaat is Prince2 Practitioner gecertificeerd.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met project- en programmamanagement binnen de (Rijks)overheid.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met verwerving en opstellen programma van eisen
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het realiseren en implementeren (invoeren en borgen) van IV/ICT-voorzieningen in een organisatie.
Wensen
Overige functiewensen:
 • Kennis van en inzicht in de organisatie van de informatievoorziening bij – bij voorkeur – DJI, kerndepartement, ketenpartners en/of overige departementen;
 • kennis van Rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT;
 • Kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en -regelgeving
 • aantoonbare ervaring in een bedrijfsvoeringsomgeving bijvoorbeeld shared service organisatie.
Aanvullende kennis:
 • Overzicht houden, regievoeren
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding
 • Innovator met durf/lef
 • Motiveren
Competenties:
 • Bestuurssensitiviteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Anticiperen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Creativiteit

Ik sta voor je klaar.

Wil jij meer weten over deze opdracht?
Robin kan jou hier alles over vertellen. Wacht dus niet langer!
Bel, mail of app Robin. Zo geregeld.

recruiter image

Robin de Vries

IT Recruiter West-Nederland