Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Business analist

GoudaDC: Zaanstad, Almelo, Ter Peel,
36 uren
6 mei 2024
Solliciteer

Voor onze opdrachtgever DI zijn wij op zoek naar een Business analist. Reageren kan tot 14 mei 2024.

Je bent als Business Analist lid van het projectteam voor het project voor het nieuwe systeem voor de distributiecentra (DC's) van DJI. Je bent medeverantwoordelijk voor het analyseren en ontwerpen van het (nieuwe) proces voor de DC's i.c.m. het vertalen naar en opstellen van de eisen en wensen voor het nieuwe systeem. Je stemt hiervoor af met senior business analist, de medewerkers van de verschillende DC's, de serviceorganisatie en andere betrokkenen. De senior business analist schetst het proces in hoofdlijnen, jij draagt zorg voor de detailuitwerking. Het is jouw verantwoordelijkheid om de requirements (eisen en wensen) zodanig uit te werken en vast te leggen dat ze onderdeel kunnen uitmaken van de te starten Europese aanbesteding voor de verwerving van nieuwe het systeem. Uiteraard stem je ook af met de andere leden van het projectteam (zoals architecten) en gezamenlijk borgen we dat er een haalbare oplossing wordt beschreven. Je vervangt een business analist die ivm zwangerschapsverlof komende tijd afwezig zal zijn.

Achtergrond opdracht

De DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 45.000 justitiabelen. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl. In iedere DJI inrichting kunnen justitiabelen (gedetineerden) producten kopen. Deze producten zijn onderverdeeld in lang houdbare droge kruidenierswaren (food en non food), verse producten en rookwaar. De producten worden op dit moment via een papieren formulier of digitaal, via een applicatie, besteld. De producten worden geleverd vanuit één van de 5 DC's, in respectievelijk PI Lelystad, PI Almelo, PI Zuid Oost, PI Vught en JC Zaanstad. De justitiabele gaat niet fysiek naar het DC toe. In deze DC's worden de bestellingen verzameld, verpakt, afgerekend en gedistribueerd naar de inrichtingen. De werkzaamheden ten behoeve van het verzamelen, verpakken en afrekenen worden voornamelijk uitgevoerd door justitiabelen. De DC's vervullen een belangrijke rol in het voorzien in arbeid voor de justitiabelen. De DC's vallen onder regie van de serviceorganisatie. Voor deze DC's wil DJI een nieuw systeem verwerven door middel van een aanbesteding. Voor deze aanbesteding moeten alle relevante requirements voor de gewenste oplossing worden beschreven. Dit traject wordt tevens gebruikt om het huidige proces te verbeteren en waar mogelijk te moderniseren. Het project waarin jij de rol als Business Analist vervult valt onder de afdeling Project Management en Implementatie (PMI) van de Directie Informatievoorziening (DI) onderdeel van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). DI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de IV projecten.

Over de organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top; 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers; 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement; 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Functie-eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van een PvE voor aanbestedings en/of offertetrajecten.
Wensen
Overige functiewensen:
  • Je hebt een rijbewijs en bent bereid te reizen
  • Je bent van onbesproken gedrag en kunt zonder problemen een Verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen.
Aanvullende kennis:
  • Kennis van en aantoonbare meerjarige ervaring met retailprocessen, e-Commerce en/of e-Fulfillment
Competenties:
  • Je beschikt over een goede teamspirit. Je hebt zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.
  • Je bent flexibel, hebt een proactieve instelling en bent klantgericht.
  • Je bent goed in de verbinding leggen tussen klantwensen en ICT realisatie;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel in woord als geschrift.

Ik sta voor je klaar.

Wil jij meer weten over deze opdracht?
Gerben kan jou hier alles over vertellen. Wacht dus niet langer!
Bel, mail of app Gerben. Zo geregeld.

Gerben Visser

Accountmanager IT West-Nederland