Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

1. Privacy Statement

In dit privacy statement beschrijven wij (de Seven Stars ICT Group B.V., waaronder begrepen onze dochtervennootschappen Seven Stars B.V., Seven Stars Noord B.V. en Seven Stars Staffing Services B.V.), hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om dit statement leesbaar te houden, noemen we deze vennootschappen hierna “Seven Stars” of “wij”. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Deze is van toepassing op professionals, opdrachtgevers, partners, sollicitanten en gebruikers van de website(s) van Seven Stars. Met dit statement informeren wij je over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en op welke wijze we de verkregen gegevens en informatie gebruiken. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je deze kunt uitoefenen.

2. Wat wij doen

Seven Stars maakt de perfecte match in IT tussen ambitieuze opdrachtgevers en talentvolle professionals. Compliance met wet- en regelgeving is voor ons vanzelfsprekend. Wij verleggen continu onze grenzen. Maar wat betreft wet- en regelgeving blijven we binnen de lijntjes. Daar kun je blind op vertrouwen. Daarom verwerken wij alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt volgens de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

 

3. Welke rechten heb jij?

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk. Daarom hebben wij ze hieronder kort samengevat. Heb je vragen hierover, of wil je een verzoek indienen, neem dan contact met ons op via privacy@sevenstars.nl.

Jouw rechten zijn:

 • Recht op inzage: het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;

 • Recht op aanvulling en rectificatie: het recht om jouw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen;

 • Recht op beperking van verwerking: het recht om aan te geven om minder gegevens te laten verwerken;

 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en/of je kan een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen;

 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen;

 • Recht op bezwaar maken: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking bij ons of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Wat we verwerken en waarom

Voor verschillende doeleinden verwerken wij persoonsgegevens. Zo verwerken we persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomsten met bijvoorbeeld  professionals, sollicitanten, opdrachtgevers en partners. Daarnaast zijn we soms wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Seven Stars zich op een gerechtvaardigd belang. Ook verwerken wij bepaalde persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. In dat geval verwerken wij die persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waar je toestemming voor hebt gegeven.

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Wij verwerken niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie of het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. Hieronder volgt een opsomming van de situaties waarin wij bepaalde gegevens verwerken.

5. Professional / sollicitant

Als je je bij ons aanmeldt als professional of reageert op een van onze (eigen) vacatures, dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je aanmelding te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Adresgegevens;

 • CV met informatie over arbeidsverleden en opleidingen;

 • LinkedIn profiel;

 • Beschikbaarheidsdatum;

 • Of je op zoek bent naar een tijdelijke opdracht, vaste functie of beide;

Na jouw aanmelding hebben wij persoonlijk contact met je. Als wij jou willen inzetten, hebben wij regelmatig contact. Hiervan maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jou en onze opdrachten.

Bij sommige vacatures maakt een persoonlijkheidstest onderdeel uit van de procedure. In dit geval delen wij jouw naam en emailadres met de organisatie die deze online testen voor ons uitvoert. Zij verwerken jouw antwoorden en maken het rapport op. Hierover zullen wij je van tevoren informeren.

Als jij reageert op een opdracht en dit blijkt niet helemaal een match, dan bewaren wij jouw gegevens om in de toekomst alsnog een opdracht/vacature te vinden en om contact met je te kunnen opnemen. Dit doen we op basis van jouw toestemming. Lees over jouw toestemming meer onder 11.

 

6. Ingezette professional

Zodra je via ons aan een opdracht gaat beginnen, zullen wij bepaalde gegevens opslaan in jouw dossier. Dit doen wij omdat de Belastingdienst ons daartoe verplicht, in verband met onze Bovib certificering, om jou in te kunnen zetten bij onze opdrachtgevers en om uitvoering te geven aan overige afspraken die wij met jouw hebben. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij je aanmelding/sollicitatie kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt:

 • Recent uittreksel KvK

 • Btw-nummer

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

 • Formulier vaststelling identiteit

 • Facturen en urenstaten

 • Notities van onze contactmomenten

Om de Bovib certificering te verkrijgen, doen externe auditors van de Bovib onderzoek binnen onze organisatie. Steekproefsgewijs controleren zij ook een aantal dossiers van ingezette professionals. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang.

Seven Stars kan onderzoek doen om vast te stellen of je als zelfstandige of als werknemer kwalificeert bij de uitvoering van een opdracht. Daarvoor kunnen wij je om extra (persoons)gegevens vragen. Seven Stars kan daartoe en wettelijke verplichting hebben, dan wel heeft daartoe en gerechtvaardigd belang.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag verwerken wij alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

 

7. Opdrachtgever

Van contactpersonen van opdrachtgevers bewaren wij ook persoonsgegevens. Dit om contact op te kunnen nemen in verband met een aanvraag, voor het inplannen van intakegesprekken, om een (lopende) inzet te bespreken of, als bewijsvoering bij onze digitale contracten. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Functie

Nadat jij je aanmeldt als contactpersoon hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij kandidaten bij jou (willen) inzetten, komen we regelmatig bij je langs om bij te praten. Van ons contact maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw wensen en de professionals die wij aanbieden en inzetten.

8. Partner

Wij verwerken persoonsgegevens van contactpersonen van onze partners om hen te kunnen verzoeken om een aanbieding te doen voor onze aanvragen, om intakegesprekken te plannen, als bewijsvoering bij onze digitale contracten, of om contact op te kunnen nemen voor andere manieren van samenwerking, bijvoorbeeld bij een aanbesteding. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Functie

Na jouw aanmelding hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij jouw kandidaten (willen) inzetten, hebben wij regelmatig contact. Hiervan maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw professional(s) en onze opdrachten.

Als jij een professional aan ons voorstelt en dus persoonsgegevens van jouw professional met ons deelt, dan gaan wij er van uit dat jij dit hebt afgestemd met die professional en een grondslag hebt op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving om die persoonsgegevens met ons te delen. De gegevens die we van jouw professional opslaan zijn dezelfde als die te vinden zijn bij Professional / Sollicitant en wij zullen er dan ook op dezelfde wijze mee omgaan. Gaat een professional bij jullie uit dienst, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Dan zullen wij deze gegevens binnen de gestelde termijn verwijderen.

9. Bezoeker website(s)

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand welke een webbrowser op de harde schijf van jouw computer plaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen te behouden. Als je bij het inloggen aangeeft dat je ingelogd wilt blijven op die computer, dan worden via cookies je inloggegevens bewaard waardoor het inloggen sneller gaat. Hetzelfde geldt voor de keuze om eenmalig je LinkedIn profiel te gebruiken tijdens het sollicitatieproces: hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van cookies, wat invultijd scheelt. Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt Seven Stars gebruik van die cookies. Zo houdt een statistiekenprogramma (Google Analytics) voor Seven Stars bij hoe onze bezoekers door de site heen ‘surfen’. Hierdoor kan Seven Stars de site gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover derden die informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van jouw apparaat, wordt door Google (vooralsnog) opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie: lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browsers opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze site niet correct functioneren of toegankelijk zijn.

10. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Voorgaande is niet van toepassing, indien wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Voor afloop van een bewaartermijn, zullen wij jou (opnieuw) om toestemming vragen om je gegevens te bewaren. Geef jij ons geen toestemming of dien jij tussentijds een verwijderverzoek in, dan zullen wij jouw gegevens anonimiseren of verwijderen. In onderstaande situaties zijn de bewaartermijnen als volgt:

 • Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een aanmelding (als professional, opdrachtgever of partner) bewaren wij 1 jaar;

 • Als je reageert op een specifieke aanvraag, maar dat blijkt niet de juiste match, is de bewaartermijn 1 jaar;

 • Persoonsgegevens van professionals die niet voor ons werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Seven Stars: 1 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in ons systeem;

 • Als wij jouw profiel online tegenkomen en graag zaken met je zouden willen doen, slaan wij deze gegevens op. Binnen 28 dagen nadat jij door ons bent gevonden, zullen wij contact met je opnemen om onze interesse kenbaar te maken en indien nodig vragen wij je toestemming om jouw gegevens langer te bewaren;

 • Als jij via ons ingezet bent vragen wij je na afloop van de inzet opnieuw om toestemming om jouw gegevens te bewaren, zodat wij je ook in de toekomst kunnen matchen aan nieuwe opdrachten. Geef je die toestemming niet, dan zullen wij alles verwijderen, behalve de gegevens die wij van de Belastingdienst 7 jaar lang moeten bewaren. Deze 7 jaar gaat in op de datum dat jij je opdracht hebt afgerond. Hierna zullen wij deze gegevens verwijderen.

11. Toestemming

Wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, dan kan je die toestemming altijd intrekken. Dat kan je doen door een e-mail te sturen aan je contactpersoon bij Seven Stars.

Wanneer jij je toestemming intrekt zullen we je persoonsgegevens binnen een redelijke periode na het verzoek verwijderen, tenzij wij het recht of de verplichting hebben de persoonsgegevens langer te bewaren.

12. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Delen met opdrachtgevers

Als wij jou als professional voorstellen bij een van onze opdrachtgevers, dan delen wij jouw persoonsgegevens (naam, woonplaats, cv, motivatie en beschikbaarheid). We stellen jou nooit voor zonder dat met jou te overleggen. Bij het voorstellen gebruiken wij jouw eigen cv, die we wel even omzetten naar onze huisstijl. Als de aanbieding tot een inzet leidt, dan kan het zo zijn dat we meer gegevens moeten delen. Ook dit bespreken we uiteraard vooraf met jou.

Delen met professionals of partners

Persoonsgegevens van een contactpersoon van een opdrachtgever kunnen we delen bij het inplannen van een intakegesprek. We delen dan jouw naam (en na overleg met jou in sommige gevallen jouw telefoonnummer en e-mailadres) met een professional en/of partner. Dit doen wij zodat onze professional weet met wie hij een gesprek heeft, zich kan voorbereiden op de intake en eventueel contact met jou kan opnemen.

Delen met verwerkers

Wij schakelen leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Seven Stars. Met alle verwerkers van persoonsgegevens sluiten wij verwerkersovereenkomsten af, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Delen met andere verantwoordelijken

Wij werken met andere verantwoordelijke partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die trainingen geven, screenings verzorgen, persoonlijkheidstesten afnemen of feedback verzamelen. In onze selectie van partijen staat onze kernwaarde integriteit voorop en daarom maken wij duidelijke afspraken met deze partijen over het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Verder delen wij jouw persoonsgegevens alleen met politie, justitie of andere partijen als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Hetzelfde geld voor onze accountant wanneer dat noodzakelijk is voor de accountantscontrole.

Ten slotte worden wij in verband met onze certificeringen elk half jaar geaudit. Het kan dus voorkomen dat een auditor jouw dossier inziet. Wij hebben hieromtrent afspraken gemaakt met deze auditor.

 

13. Hoe beveiligt Seven Stars persoonsgegevens?

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Seven Stars zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen personen waarvan dat noodzakelijk is toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd door gebruik te maken van firewalls, door gebruik te maken van veilige servers, en we verwerkersovereenkomsten sluiten met derden.

 

14. Websites van derden

De website van Seven Stars kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door die derden verwijzen wij naar de betreffende websites en de privacy verklaringen van de ondernemingen die de websites exploiteren.

15. Social media

Op onze website(s) vind je knoppen op pagina’s om te kunnen delen via social media (YouTube, LinkedIn en Instagram). Als jij op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende social media aanbieder. Lees het privacy statement van YouTube, LinkedIn en Instagram om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

16. Contact opnemen met Seven Stars?

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of naar aanleiding van dit privacy statement kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

17. Wijziging Privacy statement

Seven Stars kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 19-09-2022